Eurocompost banner

Producten: Hakselwerken

Bosbouw werkzaamheden

Productinfo:

Voor het bouwrijp maken van bouwplaatsen of bij aanleg wegenis.

Machinaal of handmatig rooien 
Hakselen van boomstronken en groen 
Afvoeren van het materiaal 
Uitzeven biomassa 
Dit product laten leveren?

Acties

Gratis levering aan huis los gestort .

De levering dient te gebeuren in één keer en op één adres . De gratis levering wordt uitgevoerd naargelang de planning van de voertuigen dit toelaat . De losplaats dient toegankelijk te zijn voor 6x4 vrachtwagens in samenspraak met de chauffeur...

* Zie voorwaarden hierboven .